Dansk Planteværn

August

Ny rapport om integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder
Fra 2014 er landbrugere i EU forpligtet til at dyrke deres afgrøder i overensstemmelse med principperne for integreret plantebeskyttelse.
Integreret ukrudtsbeskyttelse er et delelement i disse principper og rapporten identificerer en række faktorer, som det er nødvendigt at inddrage, når man vil praktisere integreret ukrudtsbekæmpelse.

Læs mere her!

Ny bekæmpelsesmiddeldatabase
Miljøstyrelsen har ved årsskiftet lanceret sin nye offentligt tilgængelige bekæmpelsesmiddeldatabase på styrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Der er tale om en helt klar forbedring i forhold til tidligere.

Den nye web-adgang til databasen giver mulighed for at søge på produktnavn, registreringsnummer, godkendelsesindehaver, aktivstof, anvendelser og mindre anvendelser og søgeresultaterne kan eksporteres til en pdf-fil.

Søgningerne fungerer fint, og når visning af detaljer slås til, får man stort set alle relevante oplysninger om produkterne inklusive anvendelser, afgift, klassifikation og mærkning.

I forbindelse med den nye databaseadgang, har Miljøstyrelsen tillige indført en e-mail service, hvor man kan tilmelde sig information om afgiftsændringer og nye godkendelser.

 

 

Ny rapport fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP

Rapporten omhandler moniteringsresultater fra perioden juli 2012 - juni 2014.

39 stoffer har været undersøgt i perioden (22 godkendte pesticider og 17 nedbrydningsprodukter), hvoraf 20 stoffer hverken er fundet i grundvand eller drænvand.

Læs mere her!

Dansk Planteværn Dansk Planteværn presse nyheder
 • Hvad vi fandt i pressen holder pause!

  "Hvad vi fandt i pressen" holder pause. Vi er igang med at udvikle et nyt koncept for vores formidling af aktuelle nyheder med relation til vores interessesområde. Derfor

  Læs mere
 • Hvad vi fandt i pressen i uge 21

  Minister vil fortsat tillade glyphosat før høst
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde-Larsen mener, at der hverken er et fagligt eller juridisk grundlag for at forbyde anvendelse af glyphosat (Roundup) før høst i korn.

  Læs mere
 • Hvad vi fandt i pressen i uge 20

  Ny kommunikationsdirektør i Bæredygtigt Landbrug
  Christian Ingemann Nielsen overtager stillingen som kommunikationsdirektør efter Jakob Tilma, som forlader sin post for at tage til Dansk Planteværn.

  Læs mere
 • Se pressearkiv

(c) Copyright Dansk Planteværn 2015

Persondata information